Quy hoạch - kế hoạch

QUY HOẠCH

Công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

22/03/2019 10:41 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc Công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)