Quy hoạch - kế hoạch

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020.

19/07/2018 15:05 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Phuthoportal - Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3163/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)