Quy hoạch - kế hoạch

QUY HOẠCH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

21/07/2018 14:50 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Phuthoportal - Ngày 20/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14 /2018/QĐ-UBND Bổ sung Điều 1 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)