Quy hoạch - kế hoạch

QUY HOẠCH

Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

11/07/2018 14:13 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Ngày 10/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộtrên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020.
 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)