Quy hoạch - kế hoạch

QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đến năm 2020

19/05/2018 10:54:00 SA
Phuthoportal - Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đến năm 2020.

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

19/05/2018 10:39:00 SA
Phuthoportal - Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1094 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng đến năm 2020.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020

17/05/2018 10:59:00 SA
Phuthoportal - Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành Quyết địn số 1050-QĐ/UBND về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 2020

20/04/2018 10:02:00 SA
Phuthoportal - Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 2020.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

07/02/2018 16:10:00 CH
Phuthoportal - Ngày 02/2/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3 /2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Chương trình Phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

15/06/2017 06:50:19 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/01/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020.