Quy hoạch - kế hoạch

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020.

19/07/2018 15:05:00 CH
Phuthoportal - Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3163/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba đến năm 2020

21/05/2018 15:49:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 18/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba đến năm 2020.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đến năm 2020

19/05/2018 10:54:00 SA
Phuthoportal - Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đến năm 2020.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

19/05/2018 10:39:00 SA
Phuthoportal - Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1094 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng đến năm 2020.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020

17/05/2018 10:59:00 SA
Phuthoportal - Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành Quyết địn số 1050-QĐ/UBND về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 2020

20/04/2018 10:02:00 SA
Phuthoportal - Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 2020.