Quy hoạch - kế hoạch

KẾ HOẠCH

Kế hoạch Khuyến công tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020

18/07/2019 14:51:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3143/KH-UBND về Khuyến công tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020. 

Kế hoạch phát triển thương mại, phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020

18/07/2019 14:51:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3144/KH-UBND về phát triển thương mại, phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020.

Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021

12/07/2019 17:56:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 9/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3089/KH-UBND về việc “Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021”.

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019

01/07/2019 16:59:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 2362/KH-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021

20/05/2019 20:41:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 2038/KH-UBND về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2020

26/03/2019 17:28:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 28/2/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 774/KH-UBND về “Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2020”.