Quy hoạch - kế hoạch

QUY HOẠCH

Công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

22/03/2019 10:41:00 SA
Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc Công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

21/01/2019 10:53:00 SA
Ngày 21/1/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

11/07/2018 14:13:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 10/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộtrên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020.  

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

24/05/2018 11:13:00 SA
Phuthoportal - Ngày 21/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 8/2018/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

16/10/2017 06:55:14 SA
PhuthoPortal – Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

16/10/2017 06:55:05 SA
PhuthoPortal – Ngày 9/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.