Phổ biến pháp luật

VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

17/04/2019 10:30 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1355/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)