Phổ biến pháp luật

VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2019

26/03/2019 16:41 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Vừa qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 852/KH-HĐPB về hoạt động của Hội đồng trong năm 2019.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)