Phổ biến pháp luật

VĂN BẢN MỚI

Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

26/03/2019 14:06 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018.
 


Chi tiết xem tài liệu đính kèm:

Quyết định công bố

Danh mục văn bản

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)