Phổ biến pháp luật

VĂN BẢN MỚI

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tỉnh Phú Thọ

20/04/2018 16:28 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành văn bản số 712/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tỉnh Phú Thọ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)