Phổ biến pháp luật

VĂN BẢN MỚI

Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018

21/05/2018 15:20 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1995/UBND-NC về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)