Phổ biến pháp luật

VĂN BẢN MỚI

Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018

08/05/2018 16:19 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 7/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1809/UBND-NC về việc thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)