Phổ biến pháp luật

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2017 trên địa bàn tỉnh

12/09/2017 09:03 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4013/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2017 trên địa bàn tỉnh.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)