Phổ biến pháp luật

PHÁP LỆNH

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối

03/10/2013 02:10 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal – Ngày 12 tháng 7 năm 2013 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số: 07/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ


Chi tiết xem tài liệu đính kèm


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)