Phổ biến pháp luật

PHÁP LỆNH

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

03/10/2013 02:09 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal – Ngày 23 tháng 7 năm 2012 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số: 04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 35/2007/PL-UBTVQH11.


Chi tiết xem tài liệu đính kèm


Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)