Phổ biến pháp luật

PHÁP LỆNH

Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

08/05/2014 00:23:56 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/7/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 của ban Thường vụ Quốc Hội : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/3/2014.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối

03/10/2013 02:10:38 SA
PhuthoPortal – Ngày 12 tháng 7 năm 2013 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số: 07/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 của UBTVQH : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối

03/10/2013 02:10:10 SA
PhuthoPortal – Ngày 18 tháng 3 năm 2013 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số: 06/2013/UBTVQH13 của UBTVQH : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

03/10/2013 02:09:36 SA
PhuthoPortal – Ngày 20 tháng 10 năm 2012 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số: 05/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

03/10/2013 02:09:04 SA
PhuthoPortal – Ngày 23 tháng 7 năm 2012 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số: 04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 35/2007/PL-UBTVQH11.