Phổ biến pháp luật

LUẬT

Luật Quy hoạch

20/04/2019 14:26:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 24/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 21/2017/QH14: Luật Quy hoạch. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.  

Luật Chăn nuôi

17/04/2019 09:46:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 32/2018/QH14: Luật Chăn nuôi. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Luật Phòng, chống tham nhũng

12/03/2019 12:47:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 20/11/2018, tại Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 36/2018/QH14: Luật Phòng, chống tham nhũng. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Luật Công an Nhân dân

12/03/2019 12:44:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 20/11/2018, tại Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 37/2018/QH14: Luật Công an Nhân dân. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Luật Đặc xá

12/03/2019 12:40:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 30/2018/QH14: Luật Đặc xá. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

12/03/2019 12:36:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 15/11/2018, tại Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 29/2018/QH14: Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.