Văn bản chỉ đạo về việc truyền hình trực tiếp Lễ hội văn hóa dân gian đường phố và Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018

4/16/2018 9:25:00 AM

PhuthoPortal - Ngày 16/4/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1447/UBND-KGVX về việc truyền hình trực tiếp Lễ hội văn hóa dân gian đường phố và Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018.


Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Lễ hội văn hóa dân gian đường phố và Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ và tiếp sóng qua Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh tham gia tổ chức giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2018 là Thái Nguyên, Quang Nam, Bình Dương và Kiên Giang.
Thời gian truyền hình trực tiếp:Từ 19h45” đến 21h45” Thứ 7, Ngày 21/4/2018 (tức ngày 06/03 Âm lịch). Nội dung cụ thể như sau:
+ Từ 19h45” - 20h10” (25 phút): Truyền hình trực tiếp một phần Lễ hội văn hóa dân gian đường phố.
+ Từ 20h10” - 21h30 (80 phút): Truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018.
Ngay sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật tổ chức bắn pháo hoa (khoảng 15 phút) tại Hồ Công viên Văn Lang, TP Việt Trì và được Truyền hình trực tiếp.
2. Phân công chuẩn bị:
2.1. UBND TP Việt Trì: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan chuẩn bị và chịu trách nhiệm đảm bảo toàn bộ nội dung, kịch bản chương trình, kinh phí, an ninh trật tự…để tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đường phố. Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để khớp nối các nội dung và thực hiện truyền hình trực tiếp một phần chương trình theo thời gian nêu trên.
2.2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Quảng Nam và Đơn vị tổ chức sự kiện để chuẩn bị nội dung, kịch bản, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình led, bàn ghế cho đại biểu…để tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018. Trong đó chú ý bố trí Âm nhạc để làm nền cho Chương trình bắn pháo hoa (ngay sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật).
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND TP Việt Trì, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để khớp nối với chương trình Lễ hội văn hóa dân gian đường phố và truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật nêu trên.
2.3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Công ty TNHH 1 TV Hóa chất 21 để tổ chức bắn pháo hoa tại Hồ Công viên Văn Lang ngay sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018.
2.4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để truyền hình trực tiếp các nội dung chương trình theo thời gian nêu trên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Lưu ý: Lễ hội văn hóa dân gian đường phố tại thành phố Việt Trì bắt đầu từ 19h00” tối 6/3 năm Mậu Tuất nhưng Chương trình truyền hình trực tiếp chỉ bắt đầu từ 19h45” tối 6/3 năm Mậu Tuất.
(Đã ký)