Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018

4/10/2018 4:32:00 PM

PhuthoPortal - Ngày 10/4/2018, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 ban hành Kế hoạch số 1357/KH-BTC về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018.