Quyết định thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018

4/10/2018 4:30:00 PM

PhuthoPortal - Ngày 6/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018.