Tòa án Nhân dân tỉnh

9/19/2017 3:37:46 AM


Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3841.067

Fax: 0210.3811.891

Email: toaannd@phutho.gov.vn

Lãnh đạo Tòa án nhân dân:

1. Chánh án Tòa án nhân dân: Ngô Tố Dụng

2. Phó Chánh án: Đỗ Ngọc Tuấn

3. Phó Chánh án: Vũ Anh Tuấn