Tòa án Nhân dân tỉnh

7/15/2019 9:43:00 AM


Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3841.067
Fax: 0210.3811.891
Lãnh đạo Tòa án nhân dân:
1. Chánh án Tòa án nhân dân: Đỗ Ngọc Tuấn
2. Phó Chánh án: Vũ Anh Tuấn
3. Phó Chánh án: Nguyễn Thị Thùy Hương