Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

9/19/2017 3:45:00 AM


Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại : 0210.3846527 

Fax : 0210.3847.188 

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh : 

1. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh : Đoàn Minh Hương

Email : huongdm.vks@phutho.gov.vn 

2. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh : Nguyễn Đăng Khoa

Email : khond.vks@phutho.gov.vn 

3. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh : Phạm Thị Kim Hoa

Email : hoaptk.vks@phutho.gov.vn 

4. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh : Đỗ Đình Chữ 

Email :   chudd.vks@phutho.gov.vn