Tỉnh ủy Phú Thọ

1/16/2019 3:52:00 PM


Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3850.611  

Fax: 0210.3846065  

 

1. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

Đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

 

2. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

Đồng chí: BÙI MINH CHÂU 

Sinh ngày: 25/10/1961 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: P.Thanh Miếu, TP.Việt Trì 

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Ngày vào Đảng:   24/12/1993 

Ngày chính thức: 24/12/1994 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: BÙI VĂN QUANG 

Sinh ngày: 05/6/1967 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Tam Sơn, H. Cẩm Khê 

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Ngày vào Đảng:   22/6/1994 

Ngày chính thức: 22/6/1995 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: VI TRỌNG LỄ 

Sinh ngày: 20/7/1959 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Đồng Lương, H. Cẩm Khê 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

Ngày vào Đảng:   28/09/1980 

Ngày chính thức: 28/03/1982 

Trình độ CM: CN Luật, CN hành chính 

Trình độ LLCT: Cử nhân

 Đồng chí: NGUYỄN VĂN KHOẺ 

Sinh ngày: 01/01/1962 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: X. Minh Côi, H. Hạ Hoà 
Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng:    20/6/1991 
Ngày chính thức:  20/6/1992 
Trình độ CM: CN KHSP, CN hành chính 
Trình độ LLCT: Cao cấp
dc-Bui-Dinh-Thi.jpg

 Đồng chí: BÙI ĐÌNH THI

Sinh ngày: 27/10/1976
Dân tộc:    Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán:   H. Vũ Thư, T. Thái Bình
Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng:     31/3/2003
Ngày chính thức:   31/3/2004
Trình độ CM: Cử nhân Báo chí
Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 

Sinh ngày: 03/10/1971 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Hương Nộn, H. Tam Nông 

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Ngày vào Đảng:   07/10/1997 

Ngày chính thức: 07/10/1998 

Trình độ CM: Cử nhân KH sư phạm  

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: ĐINH CÔNG THỰC 

Sinh ngày: 03/12/1968 

Dân tộc:    Mường 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Thạch Khoán, H. Thanh Sơn 

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Ngày vào Đảng:   05/07/1994 

Ngày chính thức: 05/07/1995 

Trình độ CM: Đại học KTQD 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: PHẠM XUÂN KHAI 

Sinh ngày: 10/4/1962 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. An Đạo, H. Phù Ninh 

Chức vụ: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Ngày vào Đảng:   30/06/1990 

Ngày chính thức:  30/06/1991 

Trình độ CM: CN Luật, Thạc sỹ QTKD 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: HOÀNG CÔNG THỦY 
Sinh ngày:  28/8/1966 
Dân tộc:  Kinh 
Tôn giáo: Không 
Quê quán: TT. Hạ Hòa, H. Hạ Hòa 
Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày vào Đảng:   23/12/1994 
Ngày chính thức: 23/12/1995 
Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ kinh tế 
Trình độ LLCT: Cao cấp

dc-nguyen-thanh-hai.jpg 

Đồng chí: NGUYỄN THANH HẢI

Sinh ngày: 01/9/1965
Dân tộc:    Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: X.Chu Hoá, TP.Việt Trì
Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày vào Đảng:    24/8/1992 
Ngày chính thức: 24/8/1993
Trình độ CM: ĐHNN,Th. sỹ HC, Tiến sỹ KT
Trình độ LLCT: Cao cấp
dc-Duong-Hoang-Huong.jpg 

Đồng chí: DƯƠNG HOÀNG HƯƠNG

Sinh ngày:   05/11/1970
Dân tộc:      Kinh
Tôn giáo:    Không
Quê quán: X. Cao Xá, H. Lâm Thao
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Ngày vào Đảng:    28/06/1997
Ngày chính thức: 28/06/1998
Trình độ CM: CNKT, CNL, Thạc sỹ KTPT 
Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN HUY HOÀNG 

Sinh ngày: 17/7/1960 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: TT.Hưng Hoá, H. Tam Nông
 Chức vụ: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì
Ngày vào Đảng:   01/02/1985 
Ngày chính thức: 01/08/1986 
Trình độ CM: CNKT, CN Luật, Thạc sỹ KT 
Trình độ LLCT: Cử nhân
ông-Giang-GĐ-công-an-tỉnh--1-.jpg

Đồng chí: PHẠM TRƯỜNG GIANG

Sinh ngày: 18/9/1968
Dân tộc:    Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Trường Thành, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
Trình độ CM: Đại học Cảnh sát, Tiến sĩ Nghiệp vụ cảnh sát
Trình độ LLCT: Cao cấp
cht.png

Đồng chí: ĐINH MẠNH PHÁC 

Sinh ngày: 22/12/1964 
Dân tộc:    Mường
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy 
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Ngày vào Đảng:   16/3/1985
Ngày chính thức: 16/9/1986
Trình độ chỉ huy quản lý: Trung cấp về chỉ huy quản lý
Trình độ LLCT: Cao cấp