Làng nghề sản xuất chè Chu Hưng

9/26/2011 2:25:09 AM


Địa chỉ: Xã Ấm Hạ - huyện Hạ Hoà

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính: Chè xanh

Tên trưởng làng: Nguyễn Xuân Vinh