Xuất, nhập khẩu hàng hoá

2/16/2011 6:53:02 AM

PhuthoPortal - Tháng 1 năm 2011, hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh khá ổn định. Trong tháng một số doanh nghiệp đã ký kết các hợp đồng mới với đối tác nước ngoài; nhiều doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ hiện đại, nhằm tăng số lượng sản phẩm sản xuất, nâng cao kết quả kinh doanh. 


Xuất khẩu hàng hoá: Dự ước tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 1 năm 2011 ước đạt  35.110 ngàn USD, so với tháng trước tăng 5,7%. Trong đó kinh tế tập thể đạt 22 ngàn USD, tăng 10% ; kinh tế Tư nhân đạt 5.927 ngàn USD, tăng 14,2%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 29.161 ngàn USD, tăng 4,1% so với tháng trước.

Hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 1 năm 2011 gồm: sản phẩm chè trong tháng xuất khẩu 600 tấn, trị giá 1.049 ngàn USD,  hàng dệt may xuất khẩu ước đạt 22.931 ngàn USD, tăng 16,8%; giày dép các loại trị giá 1.840 ngàn USD, tăng 29,7%; hàng thủ công mỹ nghệ trị giá 42 ngàn USD, giảm 10,6% so tháng trước; sản phẩm bằng plastic trị giá 8.616 ngàn USD, tăng 1,8% so tháng trước, hàng hoá khác xuất khẩu trị giá 408 ngàn USD.

Nhập khẩu hàng hoá: Dự ước tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 1 năm 2011 đạt 33.567 ngàn USD, tăng 1,8% so với tháng trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt  3.287 ngàn USD tăng 1,8%; Kinh tế Tập thể đạt 12 ngàn USD, tăng 20%; Kinh tế Tư nhân ước đạt 8.508 ngàn USD, tăng 6,2%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 21.760 ngàn USD, tăng 0,1% so với tháng trước.

Hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 1 năm 2011 gồm: vải may mặc trị giá 10.289 ngàn USD;  phụ liệu hàng may mặc trị giá 2.836 ngàn USD; 4.458 tấn chất dẻo nguyên liệu, trị giá 6.214 ngàn USD; 1.326 tấn sắt thép trị giá 803 ngàn USD; phụ liệu giày dép trị giá 200 ngàn USD; 900 tấn xơ, sợi dệt trị giá 1500 ngàn USD; 945 tấn bông xơ trị giá 957 ngàn USD; hoá chất trị giá 6.070 ngàn USD; thiết bị phụ tùng khác trị giá 3.263 ngàn USD và hàng hoá khác trị giá 206 ngàn USD. So với tháng trước chất dẻo nguyên liệu, trị giá tăng 41,9%; xơ, sợi dệt trị giá tăng 13,8%; bông xơ trị giá giảm 48,1%, phụ liệu hàng may mặc tăng 40,3%; vải may mặc trị giá giảm 8,6%; so với tháng trước.