Thực hiện vốn đầu tư

5/25/2010 12:59:50 AM

PhuthoPortal - Cùng với khuyến khích cho vay với lãi suất ưu đãi của Nhà nước, giá cả nguyên vật liệu dần ổn định; Bên cạnh đó, thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện cho  xây dựng các công trình và hạng mục công trình được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kịp thời đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão.


Khối lượng thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tháng 5/2010 ước đạt 497,2 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 7,5%. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước đạt 396,9 tỷ đồng, tăng 9,3%; vốn vay từ các nguồn 95,9 tỷ đồng,...

Trong tháng, một số công trình, hạng mục công trình có khối lượng thực hiện lớn như: công trình xử lý khẩn cấp kè, đê, kết hợp đường giao thông, dự án cải tạo, dự án hoàn chỉnh và gia cố mặt đê tả sông Thao… 151,2 tỷ đồng (do BQL Dự án công trình xây dựng NN & PTNT làm chủ đầu tư); cầu Hạ Hoà 10 tỷ đồng; đường Tây Cốc đi xã Minh lương và đường Tây Cốc đi xã Hà Lương (huyện Đoan Hùng) 35 tỷ đồng, đường chiến thắng sông Lô (đi qua địa phận huyện Phù Ninh và huyện Đoan Hùng) 15 tỷ đồng; một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Thanh Ba 10 tỷ đồng;...

Một số công trình có tổng mức đầu tư lớn được khởi công và dự kiến khởi công trong tháng như: Xây dựng UBND phường Thọ Sơn 7,2 tỷ đồng; đường giao thông từ xã Hà Lộc đi xã Khải Xuân; đường giao thông từ xã Thanh Vinh đi xã Sơn Cương 17,5 tỷ đồng; một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Tam Nông 8 tỷ đồng; trường mần non xã Tử Đà (huyện Phù Ninh), phòng học đa năng trường trung học cơ sở Sơn Dương (huyện Lâm Thao) 2,2 tỷ đồng; đường giao thông nông thôn xã Lang Sơn đi xã Minh Hạc, xã Chính Công đi xã Yên Kỳ và đi xã Yên Luật (huyện Hạ Hoà) 12,8 tỷ đồng,…

Các công trình được hoàn thành và dự kiến hoàn thành trong tháng như:  Cầu Hạ Hoà 245 tỷ đồng; Tuyến đường 27/7 đi bệnh viện lao (thị xã Phú Thọ) 17 tỷ đồng, một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Yên lập; trường tiểu học Tây Cốc 1 và trường tiểu học Tây Cốc 2 (huyện Đoan Hùng) 2,8 tỷ đồng, một số phòng học các trường mần non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Ba 7,9 tỷ đồng, trường trung học cơ sở xã Tiên Phú, trường tiểu học xã Trạm Thản (huyện Phù Ninh) 3,5 tỷ đồng, một số phòng học các trường trên địa bàn huyện Thanh Thuỷ 7,7 tỷ đồng; nhà việc UBND thị trấn Yên Lập, trụ sở làm việc hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn 20,7 tỷ đồng,...

Sau 5 tháng, khối lượng thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn ước đạt 2.033,2 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng hơn 2 lần. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước đạt 1.571 tỷ đồng, tăng trên 2 lần so với cùng kỳ; vốn vay từ tất cả các nguồn 439,6 tỷ đồng, vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước đạt 4,7 tỷ đồng, các nguồn vốn khác đạt 17,8 tỷ đồng.