Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá (theo lãnh thổ)

9/8/2008 12:00:00 AM

PhuthoPortal - Hoạt động xuất, nhập khẩu trong tháng trên địa bàn tỉnh đều tăng so với chỉ tiêu đề ra


1. Ước thực hiện kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 2/2007 đạt 12.919,5 ngàn USD, tăng 11,3% so với tháng 1/2007. Trong đó xuất khẩu của các doanh nghiệp khu vực Kinh tế Nhà nước ước đạt 83 ngàn USD, tăng 19,6% so với tháng trước; kinh tế Tập thể ước đạt 44,5 ngàn USD, giảm 2,8%;  kinh tế Tư nhân ước đạt 3.355 ngàn USD, giảm 11,5%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 9.437 ngàn USD, tăng 22,6% so với tháng trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trên địa bàn đều đạt mức tăng khá. Trong tháng dự kiến xuất khẩu hàng dệt may trị giá 6.796,4 ngàn USD, tăng 37,9% so với tháng trước; sản phẩm bằng plastic trị giá 2.954,1 ngàn USD, tăng 3% so với tháng trước; chè xuất khẩu 948 tấn, trị giá 980 ngàn USD, giảm 8,8% so với tháng trước; giày dép các loại trị giá 700 ngàn USD; hàng thủ công mỹ nghệ trị giá 82,5 ngàn USD; hàng điện tử trị giá 302,5 ngàn USD; sản phẩm bằng gỗ trị giá 25 ngàn USD và hàng hoá khác trị giá 1.079 ngàn USD. Các mặt hàng xuất khẩu trong tháng chủ yếu được xuất khẩu tới các thị trường EU, Mỹ, Hàn Quốc, Ôxtrâylia và một số nước khác.

Trong tháng các doanh nghiệp vẫn duy trì xuất khẩu hàng hoá ở mức ổn định, một số doanh nghiệp dự ước đạt mức tăng trưởng khá như: Công ty TNHH JM Plastic Việt Nam ước đạt 1.000 ngàn USD; công ty Cổ phần may Sông Hồng ước đạt 1.110 nghìn USD; công ty TNHH May Opus One ước đạt 2.325 ngàn USD; công ty Cổ phần Giày Vĩnh Phú ước đạt 700 ngàn USD, công ty SeShin Việt Nam đạt 600 nghìn USD...

2. Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 2/2007 ước đạt 11.457,8 ngàn USD, tăng 3,1% so với tháng trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 1.001 ngàn USD, tăng 167,3%; kinh tế Tập thể ước đạt 5 ngàn USD, tăng 11,1%; kinh tế Tư nhân ước đạt 3.501 ngàn USD, tăng 3,3%; kinh tế có Vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 6.950,8 ngàn USD, giảm 5,4% so với tháng trước. Hàng hoá nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất như: bông xơ trị giá 1.422,1 ngàn USD, tăng 97,1% so với tháng trước; vải may mặc trị giá 1.987 ngàn USD, giảm 14,3%; phụ liệu hàng may mặc trị giá 1.624,4 ngàn USD giảm 4,2%; xơ, sợi dệt trị giá 1.115,3 ngàn USD, tăng 6,2%; máy móc, thiết bị phụ tùng khác trị giá 646 ngàn USD; chất dẻo nguyên liệu trị giá 1.224 ngàn USD, tăng 2,5% so với tháng trước và hàng hoá khác trị giá 957,5 ngàn USD. Các mặt hàng nhập khẩu trong tháng chủ yếu được nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, ấn Độ, Thụy Sỹ,  Đài Loan và một số nước khác.