Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh khóa XVIII

05/12/2018 15:13 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri được tổng hợp tại Báo cáo số 36/BC-HĐND ngày 31/08/2018 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện kiểm tra, xem xét, giải quyết và trả lời từng ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả như sau:


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)