Học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tin hoạt động

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo động lực phát triển

10/06/2018 09:40 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất…”. 70 năm qua, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện lời dạy của Người, các cấp, ngành, địa phương trên quê hương Đất Tổ đã chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng của địa phương. 


image002_29.jpg
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016
Hưởng ứng 3 phong trào thi đua trọng tâm của Chính phủ là “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong mọi ngành nghề, thành phần kinh tế; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống.
Một trong những phong trào phát huy tác dụng và đem lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi căn bản bộ mặt đời sống người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp cùng với sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của các cấp ủy, chính quyền, phong trào đã tạo được sự đồng thuận cao và tham gia tích cực của toàn xã hội.
Về thăm xã Minh Đài (huyện Tân Sơn) vào những ngày tháng 6, dạo quanh những cánh đồng lúa vàng óng đang bước vào kỳ thu hoạch, những con đường liên thôn, liên xã bằng phẳng, chúng tôi thấy được một diện mạo mới, một khí thế mới đang hiện hữu nơi đây. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã phát huy nội lực, triển khai nhiều việc làm cụ thể nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Hiện nay, xã đạt 17/19 tiêu chí và đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Bộ mặt nông thôn xã có nhiều khởi sắc với nhà cửa, phố sá khang trang, sạch đẹp. Các cửa hàng dịch vụ lớn, nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều. Đời sống của bà con được cải thiện. Tỷ lệ hộ khá và hộ giàu ngày càng tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 10%; thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng/người/năm”.
image004_13.jpg
Bộ mặt nông thôn xã Minh Đài có nhiều khởi sắc, khang trang, sạch đẹp
Cùng với xã Minh Đài, các địa phương trong tỉnh cũng đang ra sức thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1 huyện và 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng năm 2017 có tới 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Cùng với đó, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được quan tâm đẩy mạnh với các chính sách hỗ trợ khác nhau đã tạo điều kiện cho nhiều người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 8,81% năm 2017 (theo chuẩn nghèo đa chiều).
Các phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được triển khai sôi nổi, có hiệu quả như: “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… Đã có hàng chục nghìn đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chuyển từ phương thức sản xuất lạc hậu sang phương thức sản xuất hiện đại theo cơ chế thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Nhờ đó, năm 2017 tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,75%; GRDP bình quân đầu người đạt 35,5 triệu đồng.
Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng phục sự nhân dân” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc đánh giá chấm điểm, xếp loại thi đua hằng năm trong mỗi cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các chiến sỹ lực lượng vũ trang và tinh thần tương thân tương ái, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong các cộng đồng dân cư. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến khắc phục khó khăn, vượt khó vươn lên; những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp vì cuộc sống cộng đồng và sự bình yên của nhân dân.
Bên cạnh việc triển khai các phong trào thi đua lao động sản xuất, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại tỉnh. Trong đó quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ tài chính, tín dụng, xúc tiến thương mại; gặp gỡ, đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… Năm 2017, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng thứ 3/14 tỉnh miền núi phía Bắc. Trong năm, tỉnh đã tiếp và làm việc với trên 30 lượt doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; cấp quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 181 dự án trong nước và nước ngoài; cấp đăng ký thành lập mới cho 586 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt trên 3.700 tỷ đồng.
Có thể thấy, các phong trào thi đua yêu nước luôn được cấp ủy, chính quyền và các địa phương trong tỉnh xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện lời dạy của Bác, cấp ủy, chính quyền và các địa phương đã triển khai các phong trào thi đua rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các đối tượng tham gia, đưa phong trào thi đua của tỉnh phát triển đi lên với những bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Qua đó tạo sự gắn bó và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu; hướng trọng tâm về cơ sở, cộng đồng dân cư, nhất là vùng dân tộc, miền núi, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tiếp tục xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chú trọng công tác khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân và thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển.
Thanh Hòa
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)