Giới thiệu chung

Tòa án Nhân dân tỉnh

15/07/2019 09:43 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3841.067
Fax: 0210.3811.891
Lãnh đạo Tòa án nhân dân:
1. Chánh án Tòa án nhân dân: Đỗ Ngọc Tuấn
2. Phó Chánh án: Vũ Anh Tuấn
3. Phó Chánh án: Nguyễn Thị Thùy Hương
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)