Giới thiệu chung

Tòa án Nhân dân tỉnh

19/09/2017 03:37 SA

Xem cỡ chữ Email Print


Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3841.067

Fax: 0210.3811.891

Email: toaannd@phutho.gov.vn

Lãnh đạo Tòa án nhân dân:

1. Chánh án Tòa án nhân dân: Ngô Tố Dụng

2. Phó Chánh án: Đỗ Ngọc Tuấn

3. Phó Chánh án: Vũ Anh Tuấn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)