Giới thiệu chung

Các đoàn thể chính trị - xã hội

25/10/2019 11:19 SA

Xem cỡ chữ Email Print

1. Liên đoàn Lao động tỉnh: 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210. 3846.482; Fax: 0210.3842.852 

Email: ldld@phutho.gov.vn; congdoandatto@gmail.com 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh: 

1. Đ/c Hà Đức Quảng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 

2. Đ/c Phạm Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 

3. Đ/c Nguyễn Ngọc Hướng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2. Đ/c Phùng Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
 

 

2. Tỉnh đoàn Thanh niên: 

Địa chỉ: Đường Mai An Tiêm, Phố Tân Việt, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. 

Số điện thoại: 0210.3846.537 

Email: tinhdoan@phutho.gov.vn; tinhdoanpt@gmail.com 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: 

1. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn

2. Đ/c Bùi Đức Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn 

3. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn 

 

 3. Hội LHPN tỉnh:  

Địa chỉ: Đường Mai An Tiêm, Phố Tân Việt, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. 

Số điện thoại: 0210.3846.539 

Email: hoilhpntinh@phutho.gov.vn 

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh: 

1. Phạm Thị Kim Loan - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 

2. Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 

3. Bùi Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 

4. Vũ Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 

4. Hội Cựu chiến binh tỉnh:  

Địa chỉ: Phố Thi đua, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3847.644 

Email: hoiccb@phutho.gov.vn 

Ban Thường vụ: 

1. Lê Quang Đại - Chủ tịch Hội CCB tỉnh

2. Phạm Đức Thọ - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh

5. Hội Nông dân tỉnh:  

Địa chỉ: Đường Mai An Tiêm, Phố Tân Việt, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. 

Điện thoại: 0210.3846.658; Fax: 0210.3816.393 

Email: hoind@phutho.gov.vn; thongtinhnd@gmail.com 

 

Thường trực Hội Nông dân tỉnh: 

1. Đ/c Hà Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

2. Đ/c Nguyễn Khắc Văn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Thị Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2. Đ/c Dương Đình Khắc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)