Giới thiệu chung

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

19/04/2019 03:45 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại : 0210.3846527 

Fax : 0210.3847.188 

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh : 

1. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Đỗ Đình Chữ

Email :   chudd.vks@phutho.gov.vn

2. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Nguyễn Đăng Khoa

Email : khond.vks@phutho.gov.vn 

3. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Phạm Thị Kim Hoa

Email : hoaptk.vks@phutho.gov.vn 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)