Giới thiệu chung

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

17/11/2019 09:20 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3854.800

Email: mattranphutho@gmail.com; Fax: 0210.3846800

 

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ TỈNH

CHỦ TỊCH

Đồng chí: NGUYỄN HẢI - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

 

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

Đồng chí: Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Đồng chí: Nguyễn Chí Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Đồng chí: Cầm Hà Chung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 17)