Giới thiệu chung

Ủy ban Nhân dân tỉnh

06/11/2018 10:35 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3846647 - 0210.3847393 

Fax: 0210.3846816 

Email: vpub@phutho.gov.vn 

 

THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

CHỦ TỊCH:

Đồng chí BÙI MINH CHÂU - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH:

Đồng chí HOÀNG CÔNG THỦY - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí NGUYỄN THANH HẢI - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH PHÚ THỌ (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

1. Đồng chí Đinh Mạnh Phác - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
2. Đồng chí Phạm Trường Giang -  Giám đốc Công an tỉnh 
3. Đồng chí Vương Thị Bẩy - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
4. Đồng chí Ngô Đức Thịnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ 
5. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính;
6. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương 
7. Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 
8. Đồng chí Bùi Đức Nhẫn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
9. Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
10. Đồng chí Hồ Đức Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế 
11. Đồng chí Nguyễn Thủy Trọng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
12. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
13. Đồng chí Hoàng Quang Trung - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh 
14. Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
15. Đồng chí Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng
16. Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17. Đồng chí Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở Ngoại vụ 
18. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
19. Đồng chí Trần Thị Nhung - Giám đốc Sở Tư pháp
20. Đồng chí Đinh Ngọc Thanh - Trưởng Ban dân tộc tỉnh

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại văn thư: 0210.3846.647

Fax: 0210.3846.816 

Bộ phận 1 cửa: 0210.3846.647 

Thường trực: 0210.3847.393 

Vọng gác CA: 0210.3859.415 

Email: vpub@phutho.gov.vn 

Chánh Văn phòng:  Vương Thị Bẩy

Các Phó Chánh Văn phòng:

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Anh

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Quốc Bảo

- Phó Chánh Văn phòng: Phạm Văn Quang

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)