Giới thiệu chung

Ủy ban Nhân dân tỉnh

19/09/2017 04:07 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3846647 - 0210.3847393 

Fax: 0210.3846816 

Email: vpub@phutho.gov.vn 

 

THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

CHỦ TỊCH:

Đồng chí BÙI MINH CHÂU - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH:

Đồng chí HÀ KẾ SAN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí HOÀNG CÔNG THỦY - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí NGUYỄN THANH HẢI - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH PHÚ THỌ (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

1. Đồng chí Đinh Mạnh Phác - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

2. Đồng chí Đỗ Văn Hoành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh 

3. Đồng chí Phạm Thị Hường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ 

4. Đồng chí Trần Mạnh Cường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính 

5. Đồng chí Hồ Đại Dũng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

6. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương 

7. Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 

8. Đồng chí Bùi Đức Nhẫn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

9. Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

10. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

11. Đồng chí Hồ Đức Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế 

12. Đồng chí Nguyễn Thủy Trọng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

13. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

14. Đồng chí Hoàng Quang Trung - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh 

15. Đồng chí Bùi Sơn Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng 

16. Đồng chí Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở Ngoại vụ 

17. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

18. Đồng chí Thiều Vinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

19. Đồng chí Đinh Ngọc Thanh - Trưởng Ban dân tộc

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại văn thư: 0210.3846.647

Fax: 0210.3846.816 

Bộ phận 1 cửa: 0210.3846.647 

Thường trực: 0210.3847.393 

Vọng gác CA: 0210.3859.415 

Email: vpub@phutho.gov.vn 

Chánh Văn phòng: Thiều Vinh

Các Phó Chánh Văn phòng:

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Anh

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Quốc Bảo

- Phó Chánh Văn phòng: Phạm Văn Quang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)