Giới thiệu chung

Hội đồng nhân dân tỉnh

06/12/2018 11:08 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103.847.395

Email: bbt.dbnd@phutho.gov.vn

Website: http://dbnd.phutho.gov.vnCÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

 

Đồng chí: Vi Trọng Lễ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

 

 

Đồng chí: Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Ban Pháp chế:

-  Đồng chí: Phạm Xuân Khai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

-  Đồng chí: Nguyễn Chí Thành – Phó Trưởng Ban Pháp chế

-  Đồng chí: Trần Thanh Hải – Phó Trưởng Ban Pháp chế

2. Ban Kinh tế - Ngân sách

-  Đồng chí: Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

-  Đồng chí: Điêu Kim Thắng - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

-  Đồng chí: Phùng Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

3. Ban Văn hóa - Xã hội

- Đồng chí: Nguyễn Văn Khỏe - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

- Đồng chí: Phạm Tú - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

- Đồng chí: Lê Thị Quỳnh Trang - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

4. Ban Dân tộc

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Đồng chí: Đinh Văn Huynh - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Địa chỉ: Tòa nhà HĐND - UBND tỉnh Phú Thọ, đường Trần Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.3847395 - Fax: 0210.3849215

Email: bbt.dbnd@phutho.gov.vn

- Đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Chung - Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh

- Đồng chí Nguyễn Văn Tài - Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)