Giới thiệu chung

Tỉnh ủy Phú Thọ

06/11/2018 10:41 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3850.611  

Fax: 0210.3846065  

 

1. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

Đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

 

2. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

Đồng chí: HOÀNG DÂN MẠC 

Sinh ngày:  18/11/1958 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Thạch Đồng, H.Thanh Thuỷ 

Chức vụ: Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 

Ngày vào Đảng:   02/05/1986 

Ngày chính thức: 16/05/1987 

Trình độ CM: ĐHNN, Thạc sỹ QL Kinh tế 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: BÙI MINH CHÂU 

Sinh ngày: 25/10/1961 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: P.Thanh Miếu, TP.Việt Trì 

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Ngày vào Đảng:   24/12/1993 

Ngày chính thức: 24/12/1994 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: BÙI VĂN QUANG 

Sinh ngày: 05/6/1967 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Tam Sơn, H. Cẩm Khê 

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Ngày vào Đảng:   22/6/1994 

Ngày chính thức: 22/6/1995 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: VI TRỌNG LỄ 

Sinh ngày: 20/7/1959 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Đồng Lương, H. Cẩm Khê 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

Ngày vào Đảng:   28/09/1980 

Ngày chính thức: 28/03/1982 

Trình độ CM: CN Luật, CN hành chính 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: HOÀNG CÔNG THỦY 

Sinh ngày:  28/8/1966 

Dân tộc:  Kinh 

Tôn giáo: Không 

Quê quán: TT. Hạ Hòa, H. Hạ Hòa 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Ngày vào Đảng:   23/12/1994 

Ngày chính thức: 23/12/1995 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ kinh tế 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN VĂN KHOẺ 

Sinh ngày: 01/01/1962 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Minh Côi, H. Hạ Hoà 

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

Ngày vào Đảng:    20/6/1991 

Ngày chính thức:  20/6/1992 

Trình độ CM: CN KHSP, CN hành chính 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 

Sinh ngày: 03/10/1971 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Hương Nộn, H. Tam Nông 

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Ngày vào Đảng:   07/10/1997 

Ngày chính thức: 07/10/1998 

Trình độ CM: Cử nhân KH sư phạm  

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: ĐINH CÔNG THỰC 

Sinh ngày: 03/12/1968 

Dân tộc:    Mường 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Thạch Khoán, H. Thanh Sơn 

Chức vụ: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ  

Ngày vào Đảng:   05/07/1994 

Ngày chính thức: 05/07/1995 

Trình độ CM: Đại học KTQD 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: PHẠM XUÂN KHAI 

Sinh ngày: 10/4/1962 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. An Đạo, H. Phù Ninh 

Chức vụ: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Ngày vào Đảng:   30/06/1990 

Ngày chính thức:  30/06/1991 

Trình độ CM: CN Luật, Thạc sỹ QTKD 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN HUY HOÀNG 

Sinh ngày: 17/7/1960 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: TT.Hưng Hoá, H. Tam Nông

 Chức vụ: Bí thư Thành uỷ Việt Trì  

Ngày vào Đảng:   01/02/1985 

Ngày chính thức: 01/08/1986 

Trình độ CM: CNKT, CN Luật, Thạc sỹ KT 

Trình độ LLCT: Cử nhân

 cht.png

Đồng chí: ĐINH MẠNH PHÁC 
Sinh ngày: 22/12/1964 
Dân tộc:    Mường
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy 
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ
Ngày vào Đảng:   16/3/1985
Ngày chính thức: 16/9/1986
Trình độ chỉ huy quản lý: Trung cấp về chỉ huy quản lý
Trình độ LLCT: Cao cấp

 

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 7)