Hát xoan phú thọ

Các phường Xoan gốc

Phường Xoan Thét

31/01/2018 15:38:00 CH
PhuthoPortal - Làng Thét, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì - 1 trong 4 chiếc nôi của di sản Hát Xoan Phú Thọ, nơi có phường Xoan Thét từ bao đời nay luôn nặng lòng với trọng trách gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan, để câu Xoan còn vang mãi trong lòng người dân Đất Việt và bạn bè thế giới.

Phường Xoan Phù Đức

31/01/2018 15:35:00 CH
PhuthoPortal - Là 1 trong 4 phường Xoan gốc, phường Xoan Phù Đức còn lưu giữ lại được những nét đặc sắc của câu Xoan mang đậm dấu ấn cội nguồn. 

Phường Xoan An Thái

31/01/2018 15:33:00 CH
PhuthoPortal - Nằm ở hữu ngạn dòng sông Lô lịch sử, làng cổ An Thái thuộc xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là địa bàn trung tâm bộ Văn Lang thời các Vua Hùng dựng nước, có đình An Thái và miếu Cấm (nay là Tổ miếu Hùng Vương) - là nơi tổ chức sinh hoạt văn hóa dân gian Hát Xoan, thể hiện lòng thành kính đối với Vua Hùng. Đây cũng là địa điểm sinh hoạt thường xuyên của phường Xoan An Thái, 1 trong 4 phường Xoan gốc.

Phường Xoan Kim Đái

31/01/2018 15:29:00 CH
PhuthoPortal - Kim Đái là 1 trong 3 phường Xoan gốc thuộc xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tên gọi Kim Đái được lấy tên của làng để đặt cho phường Xoan. Theo các nhà nho, chữ “Đái” là cái dây, là chiếc đai; chữ “Kim” là vàng; “Kim Đái” nghĩa là “Đai vàng”.  Làng Xoan Kim Đái nằm trong địa bàn vùng Kinh đô Văn Lang xưa. Người dân Kim Đái sống chất phác, cần cù, chịu khó. Trước Cách mạng tháng Tám, đời sống người dân nơi đây sống hoàn toàn thuần nông, dựa vào đồi rừng ruộng hẹp. Nghề chính là trồng lúa nước, cuộc sống của họ bấp bênh phụ thuộc vào thiên nhiên. Cũng giống như các làng Xoan gốc khác, Hát Xoan của làng Kim Đái ra đời từ hàng nghìn năm nay. Hát Xoan Kim Đái được ra đời xuất phát từ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, thể hiện ước vọng của con người về việc cầu chúc cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.