Hát xoan phú thọ

Giới thiệu về Hát Xoan

Giới thiệu về Hát Xoan Phú Thọ

30/01/2018 08:45:00 SA
PhuthoPortal - Hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng Đất Tổ nói riêng và trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Hát Xoan là loại hình dân ca nghi lễ, phong tục, còn gọi là hát cửa đình hay “Khúc môn đình”, là hình thức nghệ thuật đa yếu tố: Ca nhạc, hát, múa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng. 

Tổ chức và tục lệ của Hát Xoan

30/01/2018 08:40:00 SA
PhuthoPortal - Với tính chất là loại hình hát cửa đình, dân ca phục vụ tế lễ đình đám, Hát Xoan có tổ chức phường họ, có những quy định về tổ chức, những tục lệ riêng và những đình đám của mình.

Nghệ thuật trình diễn Hát Xoan

30/01/2018 08:32:00 SA
PhuthoPortal - Trình diễn một cuộc Hát Xoan nhất thiết phải theo trình tự đã quy định thống nhất trong các phường (theo 3 chặng hát), tuyệt đối không được phép thay đổi. Một cuộc hát Xoan bao giờ cũng có ba phần chính: Phần hát nghi lễ theo tín ngưỡng dân gian; phần trình diễn các quả cách và phần hát hội.

Các sự kiện chính trong quá trình xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

30/01/2018 08:30:00 SA
PhuthoPortal - Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945,  chưa có một công trình nào nghiên cứu về Hát Xoan. Phan Kế Bính trong “Phong tục Việt Nam” mới nói tới phong tục hát mùa xuân ở các làng trung du và đồng bằng Bắc Bộ.