Hát xoan phú thọ

Văn bản địa phương

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ” lần thứ Ba - năm 2018

04/06/2018 16:02:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2184/KH-UBND về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ” lần thứ Ba - năm 2018.

Tổ chức Lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh “Hát Xoan Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

29/01/2018 21:44:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 24/1/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 296/KH-UBND về tổ chức Lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh “Hát Xoan Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2018

05/01/2018 09:03:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 4/1/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.

Báo cáo cập nhật kết quả kiểm kê Hát Xoan Phú Thọ (từ tháng 02/2016 đến tháng 11/2017)

27/11/2017 09:24:52 SA
PhuthoPortal - Thực hiện Kế hoạch số 4741/KH-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn Hát Xoan và phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ năm 2017. Dưới sự hướng dẫn của cơ quan tư vấn chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa (CCH), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cộng đồng và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác khảo sát điền dã, kiểm kê, tư liệu hóa nhằm cập nhật thông tin về tình hình bảo vệ Hát Xoan giai đoạn tiếp theo của kỳ kiểm kê trước, từ tháng 2/2016 đến tháng 11/2017. 

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2017

22/11/2016 04:16:17 SA
PhuthoPortal – Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4741/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2017.

Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ năm 2016

11/07/2016 03:47:31 SA
PhuthoPortal - Ngày 7/7, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2757/UBND-KGVX về việc tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ năm 2016.