Đền Hùng 2019

Văn bản

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018

10/04/2018 16:30 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 6/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)