Đền Hùng 2019

Thông tin ngành nghề, làng nghề

Làng nghề chè Chùa Tà

26/09/2011 02:22 SA

Xem cỡ chữ Email Print


Địa chỉ: Xã Tiên Phú - huyện Phù Ninh

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính: Chè xanh

Tên trưởng làng: Bùi Thiện Chính


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)