Đền Hùng 2019

Thông tin ngành nghề, làng nghề

Làng nghề chế biến chè Vân Hùng

26/09/2011 02:24 SA

Xem cỡ chữ Email Print


Địa chỉ: Xã Tây Cốc – huyện Đoan Hùng

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính: Chè xanh

Tên trưởng làng: Triệu Việt Hào


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)