Đền Hùng 2019

Thông tin ngành nghề, làng nghề

Làng nghề sản xuất chè Phú Ích

26/09/2011 02:24 SA

Xem cỡ chữ Email Print


Địa chỉ: Xã Hương Xạ - huyện Hạ Hoà

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính: Chè xanh

Tên trưởng làng: Đỗ Thanh Sơn


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)