Đền Hùng 2019

Thông tin ngành nghề, làng nghề

Làng nghề sản xuất chè khuân

26/09/2011 02:26 SA

Xem cỡ chữ Email Print


Địa chỉ: Xã Sơn Hùng – huyện Thanh Sơn

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và chế biến chè

Sản phẩm chính: Chè xanh

Tên trưởng làng: Nguyễn Công Long


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)