Đền Hùng 2019

Kịch bản

Kịch bản Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 năm Kỷ Hợi

09/04/2019 19:50:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 5/4/2019, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 đã phê duyệt kịch bản Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 năm Kỷ Hợi

Kịch bản Chương trình trình diễn đường phố và Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019

09/04/2019 19:40:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 8/4/2019, UBND tinh đã ban hành số 749/QĐ-UBND về phê duyệt kịch bản Chương trình trình diễn đường phố và Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019.

Kịch bản Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ

06/04/2019 11:40:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 5/4/2019, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 đã phê duyệt kịch bản Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ.

Kịch bản Lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân

06/04/2019 10:39:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 5/4/2019, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 đã phê duyệt kịch bản Lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân.