Đền Hùng 2019

Văn bản

Phân công nhiệm vụ thành viên BTC Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019

03/04/2019 15:50:00 CH
Ngày 8/3/2019, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019 đã ban hành Công văn số 893/BTC-KGVX "Về việc phân công nhiệm vụ thành viên BTC Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019".

Quyết định "Về việc thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019 tỉnh Phú Thọ"

03/04/2019 15:41:00 CH
Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND "Về việc thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương -  Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019 tỉnh Phú Thọ".

Kế hoạch tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019

02/04/2019 15:26:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 29/1/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 314/KH-UBND về việc tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019. Theo kế hoạch, các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019 được tổ chức trong 3 ngày, từ mùng 8 - 10/3 âm lịch.