Đền Hùng 2019

Kịch bản

Kịch bản Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ

03/04/2018 15:37:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1184/BTC-KGVX về Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ mùng 6/3 năm Mậu Tuất (tức ngày 21/4/2018).

Kịch bản Lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân

03/04/2018 15:31:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1185/BTC-KGVX về kịch bản Lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân mùng 6/3 năm Mậu Tuất (tức ngày 21/4/2018).

Kịch bản Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày mùng 10/3 năm Mậu Tuất

03/04/2018 15:21:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1183/BTC-KGVX về kịch bản Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày mùng 10/3 năm Mậu Tuất (tức ngày 25/4/2018).